Zefánja 1 preek

 

Zefanja 3 vers 16 – 18 | 15-12-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Te dien dage zal tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, o Sion! laat uw handen niet slap worden. De HEERE, uw God, is in het midden van u, een Held, Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de schimping is een last op haar.

1. Een tijd van droefheid;
2. Een grond van vertroosting;
3. Een aansporing tot moed.

> Downloaden & Afspelen