Nederlandse Geloofsbelijdenis 31 preken

Klik op de knop om de preken te beluisteren.

 

Ds. Boot behandelt de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) gerelateerd aan een Bijbeltekst. De preek is dus een combinatie van de inhoud van het artikel en een daarbij gekozen tekst. Enkele keren neemt hij een paar artikelen samen waardoor in totaal over de NGB 31 preken zijn gehouden. Alle artikelen zijn wel behandeld en er ontbreken geen preken.

De NGB dateert van 1561, Ds. Boot geeft in de eerste preek een levensschets over Guido de Brès, de opsteller van de NGB. Hij heeft zwaar heeft geleden onder de Spaanse overheersing en is ín 1567 aan de galg gestorven. Boot vervolgt: ‘Dus, gemeente, we mogen wel zeggen dat deze belijdenis een vrucht is van de vervolgde kerk. Dat is de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hij is wat de inhoud betreft volkomen in overeenstemming met de Schrift. En ook met de Heidelbergse Catechismus, maar volgt een ander schema. Deze geloofsbelijdenis volgt de theologische orde. Dat wil zeggen, gaat uit van God, spreekt vervolgens over de werken Gods om tenslotte weer tot God terug te keren.’