Heidelbergse Catechismus 97 preken

Klik op de knop om de preken te beluisteren.

 

Ds. Boot bij het begin van een preek over zondag 1:

‘Sommigen zijn bang dat de catechismus bóven de Bijbel wordt gesteld. Dat de catechismus de Bijbel zou gaan verdringen. Maar dat is helemaal niet het geval. Dat is de bedoeling niet en dat is ook niet de praktijk. Dat kan natuurlijk in theorie wel voorkomen. In de theorie kan zoveel. Nee gemeente, u kunt dat beter vergelijken met het volgende:  Als u nu een bezoek moet brengen aan een grote stad. En u weet de weg niet in die stad. U bent bang dat u verdwaalt in die grote stad, omdat u de weg niet weet. En iemand geeft u een plattegrond van die stad. Zeg maar van Rotterdam. Maar u wijst die plattegrond met verontwaardiging van de hand en u zegt: oh nee! Want die plattegrond, die zou die stad maar verdringen. Die zou in de plaats komen van die stad. Ik heb die plattegrond niet nodig. Dat is niks. Dat is een stukje papier. Ik moet die stad kennen. Ik moet in die stad mijn weg vinden. Ik ga geen plattegrond boven die stad stellen! Nou dat is toch een redenering van niks. Want juist die plattegrond kan ons reusachtig goede diensten bewijzen om de weg te vinden in die stad. Kijk, en nu is die grote stad bij wijze van spreken de Bijbel. Vele teksten, vele boeken, vele woorden, vele leerstukken. En nu maakt de catechismus daar een kort overzichtelijk en puntig overzicht van, een plattegrond, een samenvatting. Dat is de bedoeling. Het is het wezenlijke niet. Het wezenlijke, dat is het Woord van God. De catechismus is eigenlijk een beker, die gevuld moet worden met het levende water van de Heilige Schrift.’