Biografie

Prediker van het Koninkrijk der hemelen.  De levensreis van dr. Izaäk Boot.

De hervormd-gereformeerde dr. Izaäk Boot (1930-2000) viel niet in een hokje te plaatsen.  Enerzijds was hij klassiek gereformeerd en gehecht aan de traditionele liturgie. Tegelijk had hij door zijn onafhankelijkheid oog voor bijzondere aspecten van de  Bijbel, zoals dierenwelzijn. Dat maakte hem, in combinatie met zijn brede  tekstkeuze, tot een predikant met unieke trekken. Katholiek en origineel. ​

Hoewel de studeerkamer hem lief was, had hij tevens belangstelling voor de  wereld om hem heen. Ook was niets menselijks hem vreemd. Wie was deze  gepromoveerde predikant, die negen talen beheerste en toch de taal van de  gewone mens sprak? Wat bracht hem ertoe dominee te worden? Hoe ervoer hij zijn ambtelijke loopbaan? Deze biografie geeft een beeld van een man die velen  raakte door zijn prediking, maar zelden iets van zijn eigen innerlijk blootgaf.

Drs. C. Hoogendoorn (1943), van oorsprong informaticus, was jarenlang  bestuurder in de gezondheidszorg. Daarnaast was hij actief in kerkenwerk. Vanaf 1970 leerde hij dr. Boot kennen als prediker. Dat inspireerde hem tot het  realiseren van deze biografie en het samenstellen van een website met meer dan 570 preken van Boot.

De biografie, uitgegeven door De Banier (ISBN 978 90 8718 4766), is voor € 14,95 te koop in de reguliere boekwinkels.

Er is inmiddels ook een masterscriptie over Boot's gebruik van voorbeelden in de prediking. Deze verdiepende studie kunt u inzien door hier te klikken.