Spreuken 11 preken

 

Spreuken 4 vers 25 | 11-02-1979 | VM Boven-Hardinxveld

Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.

1. Er wordt verondersteld dat wij op een rechte weg moeten wandelen;
2. Dat wij onze ogen op die weg gericht moeten houden;
3. Dat wij onze ogen alleen en uitsluitend op die weg moeten houden.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 6 vers 22B | 01-02-1981 | VM Boven-Hardinxveld

Als gij wakker wordt, zal hetzelve met u spreken.

Het sprekende Woord:
1. Een levend Woord;
2. Een persoonlijk Woord;
3. Een gemeenzaam of intiem Woord.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 15 vers 11 | 20-07-1986 | VM Boven-Hardinxveld

De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensen kinderen?

1. De constatering (voor de komma), het feit;
2. De conclusie (na de komma), de gevolgtrekking.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 23 vers 17 – 18 | 04-11-1981 Dankdag | VM Boven-Hardinxveld

Uw hart zij niet nijdig over de zondaren; maar zijt ten allen dagen in de vreze des HEEREN. Want zekerlijk, er is een beloning; en uw verwachting zal niet afgesneden worden.

1. De vreze des HEEREN;
2. Die wordt door nijd verstoord;
3. Die wordt door het einde beloond.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 23 vers 19 | NM Nijkerkerveen

Hoor gij, mijn zoon! en word wijs, en richt uw hart op den weg.

1. Hoor;
2. En wordt wijs;
3. En richt uw hart op de weg.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 24 vers 30 – 32 | 08-03-1989 Biddag | NM Boven-Hardinxveld

Ik ging voorbij den akker eens luiaards, en voorbij den wijngaard van een verstandeloos mens; En ziet, hij was gans opgeschoten van distelen; zijn gedaante was met netelen bedekt, en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken. Als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte; ik zag het, en nam onderwijzing aan.

1. Over de persoon van de luiaard;
2. Over het land van de luiaard, de akker;
3. Dat wij dat ter harte moeten nemen en daar onderwijzing van moeten nemen.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 25 vers 25 | 19-07-1981 | VM Boven-Hardinxveld

Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel.

Een goede tijding:
1. voor de (onbekeerde) zondaren op de aarde;
2. voor de gelovigen op de aarde;
3. voor de gezaligden in de hemel.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 25 vers 25 | 26-06-1994 | VM Opheusden

Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel.

Een goede tijding:
1. komt uit een ver land voor zondaren op aarde;
2. voor Gods kerk op aarde;
3. voor de gezaligden in de hemel.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 29 vers 25 | 11-07-1982 | VM Boven-Hardinxveld

De siddering des mensen legt een strik; maar die op den HEERE vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden.

1. De siddering des mensen;
2. Het vertrouwen op de Heere.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 30 vers 2 | 05-11-1989 | VM Boven-Hardinxveld

Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand; en ik heb geen mensenverstand.

De onkunde van de man heeft niet verhinderd dat hij:
1. zich tot God heeft bekeerd;
2. van God heeft geleerd;
3. over God heeft geprofeteerd.

> Downloaden & Afspelen


Spreuken 31 vers 6 – 7 | 13-09-1987 Bediening Heilig Avondmaal | VM Boven Hardinxveld

Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wijn dengenen, die bitterlijk bedroefd van ziel zijn; Dat hij drinke, en zijn armoede vergete, en zijner moeite niet meer gedenke.

Vanwege korte prediking Heilig Avondmaal geen punten.

> Downloaden & Afspelen