Ruth 2 preken

 

Ruth 1 vers 16 | 1978 Voorbereiding Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld**

Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God.

De keus van Ruth:
1. Hoe die keus werd gewerkt;
2. Hoe die keus werd beproefd;
3. Hoe die keus werd versterkt.

> Downloaden & Afspelen

 

Ruth 2 vers 15 | 1979 | NM Boven-Hardinxveld

Als zij nu opstond, om op te lezen, zo gebood Boaz zijn jongens, zeggende: Laat haar ook tussen de garven oplezen, en beschaamt haar niet.

1. De grote landman;
2. De nederige arenraapster;
3. De genadige vergunning die de landman haar gaf.

> Downloaden & Afspelen