Richteren 3 preken

 

Richteren 5 vers 11 | 09-09-1990 | VM Boven-Hardinxveld

Van het gedruis der schutters, tussen de plaatsen, waar men water schept, spreekt aldaar te zamen van de gerechtigheid des HEEREN, van de gerechtigheden, bewezen aan zijn dorpen in Israël; toen ging des HEEREN volk af tot de poorten.

Het zingen van een lied van bevrijding:
1. Waar wordt het gezongen;
2. Waarover wordt gezongen;
3. Waartoe wordt gezongen.

> Downloaden & Afspelen


Richteren 7 vers 13 – 14 | 05-11-1978 | NM Boven-Hardinxveld

Toen nu Gideon aankwam, ziet, zo was er een man, die zijn metgezel een droom vertelde, en zeide: Zie, ik heb een droom gedroomd, en zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten, en het kwam tot aan de tent, en sloeg haar, dat zij viel, en keerde haar om, het onderste boven, dat de tent er lag. En zijn metgezel antwoordde, en zeide: Dit is niet anders, dan het zwaard van Gideon, den zoon van Joas, den Israëlietischen man; God heeft de Midianieten en dit ganse leger in zijn hand gegeven.

De droom van de Midianiet:
1. Tot roem van Gods voorzienigheid;
2. Tot troost van Gideon;
3. Tot onderwijs van ons.

> Downloaden & Afspelen


Richteren 16 vers 22 | 04-02-1979 | NM Boven-Hardinxveld

En het haar zijns hoofds (=van Simson) begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd.

Punten weggevallen.

> Downloaden & Afspelen