Prediker 2 preken

 

Prediker 3 vers 15B | 31-12-1984 Oudjaarsavond | NM Boven-Hardinxveld

God zoekt het weggedrevene.

1. Wat is dat: het weggedrevene?;
2. God zoekt het; 
3. Waarom zoekt God het?

> Downloaden & Afspelen


Prediker 11 vers 9 – 10 en 12 vers 1 | 24-11-1991 |VM Boven-Harddinxveld

Verblijd u, o jongeling! in uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten, en in de aanschouwingen uwer ogen; maar weet, dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht. Zo doe dan de toornigheid wijken van uw hart, en doe het kwade weg van uw vlees, want de jeugd, en de jonkheid is ijdelheid.
En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

De dagen van de jeugd:
1. De blijdschap;
2. De ernst;
3. Het einde van de dagen van de jeugd.

> Downloaden & Afspelen