Masterscriptie

Illustraties als vensters in de prediking van dominee I. Boot

 

Geeft de biografie al een beeld van het werk en leven van dr. Izaäk Boot, in de masterscriptie wordt de prediking van Boot vanuit een andere gezichtshoek benaderd. Het geeft een verdiepend inzicht in de wijze waarop Boot illustraties in de prediking gebruikt in de context van zijn tijd, biografie en theologie. Boot is geroemd om zijn originaliteit en authenticiteit en dit wordt meer dan eens betrokken op de voorbeelden die hij in zijn preken gebruikt. In de scriptie wordt duidelijk hoe Boot dat doet en hoe waardevol dat is.

 

De masterscriptie is het werk van Robert Nederveen (1991) en is onderdeel van zijn afstuderen in de zomer 2023 voor de predikantsmaster aan het Hersteld Hervormd Seminarium van de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnenkort hoopt hij als geestelijk verzorger in de krijgsmacht aan het werk te gaan.

 

Door hier te klikken kunt u de masterscriptie (van 82 pagina's) downloaden (als PDF) en kennis nemen van de uitkomst van deze verdiepende studie over dr. Izaäk Boot.