Nehemia 1 preek

 

Nehemia 1 vers 11A | Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Och, HEERE, laat toch Uw oor opmerkende zijn op het gebed Uws knechts, en op het gebed Uwer knechten, die lust hebben Uw Naam te vrezen.

1. Het gebed van Uw knecht;
2. Het gebed van Uw knechten;
3. Die lust hebben Uw Naam te vrezen.

> Downloaden & Afspelen