Micha 3 preken

 

Micha 5 vers 1 | 28-11-1982 | VM Boven-Hardinxveld

En gij, Bethlehem Efratha zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Het zenden van de Heere Jezus:
1. Door wie werd Hij gezonden?;
2. Waar naar toe werd Hij gezonden?;
2. Waarom werd Hij gezonden?;
4. Werd Hij soms al eerder gezonden?

> Downloaden & Afspelen


Micha 5 vers 1 | 24-12-1989  | VM Boven-Hardinxveld

En gij, Bethlehem Efratha zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

De Messias:
1. Zijn uitgang;
2. Zijn geboorteplaats;
3. Zijn werk.

> Downloaden & Afspelen


Micha 6 vers 8 | 02-11-1988 Dankdag  | NM Boven-Hardinxveld**

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?

1. De vraag naar het goede;
2. Het wezen van het goede.

> Downloaden & Afspelen