Maléachi 2 preken

 

Maléachi 4 vers 2 |18-12-1988 | NM Boven-Hardinxveld

Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

De adventszegen:
1. Voor wie die bestemd is;
2. Wat houdt die zegen in?

> Downloaden & Afspelen


Maléachi 4 vers 4 – 6 | 29-11-1987 | Boven-Hardinxveld

Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en der rechten. Ziet, Ik zende ulieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat ik niet kom, en de aarde met de ban sla.

1. De advent en de wet des HEEREN;
2. De advent en de dag des HEEREN;
3. De advent en de ban des HEEREN.

> Downloaden & Afspelen