Leviticus 2 preken

 

Leviticus 11 vers 2 - 3 | 10-05-1981 | NM Boven-Hardinxveld

Spreekt tot de kinderen Israëls, zeggende: Dit is het gedierte, dat gij eten zult uit al de beesten, die op de aarde zijn. Al wat onder de beesten de klauw verdeelt, en de kloof der klauwen in tweeën klieft, en herkauwt, dat zult gij eten.

Een spijsvoorschrift:
1. Les tot afzondering van de wereld;
2. Herinnering aan de zonde;
3. Onderscheiding in geestelijk leven.

> Downloaden & Afspelen


Leviticus 23 vers 15 – 17 | 08-06-1987 2e Pinksterdag | VM Boven-Hardinxveld

Daarna zult gij u tellen van den anderen dag na den sabbat, van den dag, dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn; Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren. Gijlieden zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de eerstelingen den HEERE.

1. De pinksteroogst in het Oude Testament;
2. De pinksteroogst in het Nieuwe Testament;
3. De pinksteroogst in ons persoonlijk leven.

> Downloaden & Afspelen