Kolossenzen 2 preken

 

Kolossenzen 1 vers 12 – 13 |09-11-1980 | VM Boven-Hardinxveld

Dankende de Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde.

1. Een zegen met het oog op de toekomst;
2. Een zegen met betrekking tot het verleden;
3. Het verband hiertussen.

> Downloaden & Afspelen


Kolossenzen 1 vers 28B | 17-10-1984 Bediening Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

Opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus.

Kortere prediking Heilig Avondmaal; geen punten.

> Downloaden & Afspelen