Klaagliederen 3 preken

 

Klaagliederen van Jeremia 3 vers 12 – 13 | 08-05-1986 | VM Boven-Hardinxveld

Hij heeft Zijn boog gespannen, en Hij heeft mij den pijl als ten doel gesteld. Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.

De Heere als boogschutter:
1. De pijlen van de duivel;
2. De pijlen van God;
3. Een woord van troost voor degenen die door die laatste pijlen getroffen zijn.

> Downloaden & Afspelen


Klaagliederen van Jeremia 3 vers 25 – 27 | 03-05-1987 | NM Boven-Hardinxveld

De HEERE is goed degenen, die Hem verwachten, der ziele, die hem zoekt. Het is goed, dat men hope, en stille zij op het heil des HEEREN. Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt.

Drie dingen die goed zijn:
1. De HEERE zoeken;
2. Stil zijn;
3. Het juk in je jeugd dragen.

> Downloaden & Afspelen


Klaagliederen van Jeremia 3 vers 57 | 12-01-1986 | NM Boven-Hardinxveld

Gij hebt U genaderd ten dage, als ik U aanriep; Gij hebt gezegd: Vrees niet!

God nadert tot Zijn volk:
1. Dit heeft Hij altijd gedaan;
2. In het bijzonder in Christus;
3. Nodiging om tot Hem te komen.

> Downloaden & Afspelen