Job 7 preken

 

Job 1 vers 8A | 08-02-1981 | NM Boven-Hardinxveld

En de Heere zeide tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job?

1. Satan slaat acht op Gods volk;
2. Met de bedoeling het kwaad te doen;
3. God slaat ook acht op Gods volk maar met een andere bedoeling dan satan.

> Downloaden & Afspelen


Job 8 vers 7 | 28-08-1983 Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

Uw beginsel zal wel gering zijn; maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden.

Korte prediking bij Heilig Avondmaal; geen punten.

> Downloaden & Afspelen


Job 8 vers 11 – 13 | 30-09-1984 | NM Boven-Hardinxveld

Verheft zich de bieze zonder slijk? Groeit het rietgras zonder water? Als het nog in zijn groenigheid is, hoewel het niet afgesneden wordt, nochtans verdort het voor alle gras. Alzo zijn de paden van allen, die God vergeten; en de verwachting des huichelaars zal vergaan.

De godsdienst van de huichelaars:
1. Waar lijkt die op?;
2. Waar leeft die van?;
3. Wat komt er van?

> Downloaden & Afspelen


Job 9 vers 30 – 31 | 05-09-1982 | VM Boven-Hardinxveld

Indien ik mij was met sneeuwwater, en mijn handen zuiver met zeep; Dan zult Gij mij in de gracht induiken en mijn klederen zullen van mij gruwen.

1. Het besef van schuld;
2. De vruchteloze pogingen om zich van die schuld te reinigen;
3. Hoe behandelt God zulk een schuld?

> Downloaden & Afspelen


Job 23 vers 8 – 11 | 16-11-1980 | VM Boven-Hardinxveld

Zie, ga ik voorwaarts, zo is Hij er niet, of achterwaarts, zo verneem ik Hem niet. Als Hij ter linkerhand werkt, zo aanschouw ik Hem niet; bedekt Hij Zich ter rechterhand, zo zie ik Hem niet.      

1. Job’s verlangen naar God;
2. Job’s missen van God;
3. Job’s vertrouwen in God.

> Downloaden & Afspelen


Job 38 vers 17 | 24-04-1983 | VM Boven-Hardinxveld

Zijn u de poorten des doods ontdekt, en hebt gij gezien de poorten van de schaduw des doods?

1. De dood in het algemeen;
2. De dood der gelovigen;
3. De dood der goddelozen.

> Downloaden & Afspelen


Job 38 vers 31 | 30-10-1988 | VM Boven-Hardinxveld

Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?

1. De lieflijkheden van het Zevengesternte;
2. De strengen van de Orion.

> Downloaden & Afspelen