Jakobus 1 preek

Jakobus 4 vers 14M | 01-01-1984 Nieuwjaarsdag | VM Boven-Hardinxveld

Want hoedanig is uw leven?

Ons leven is:
1. Snel vliedend;
2. Vluchtig;
3. Veranderlijk.

> Downloaden & Afspelen