NIEUW(S)

Vanaf juni 2021 worden hier verbeteringen en uitbreidingen vermeld. De meest recente staan bovenaan.

01-04-2024: Toegevoegd 49 nieuwe preken. Mattheüs 19 preken; Lukas 21 preken; verspreid over andere Bijbelboeken 7 preken en 2 preken over de Heidelbergse Catechismus. Deze preken zijn alle gehouden in Boven-Hardinxveld en aangeduid met een * aan het eind van de regel waarin de de te kiezen tekst is vermeld.

21-12-2023: Aan de website is toegevoegd de masterscriptie van Robert Nederveen. Hij heeft als onderdeel voor zijn afstuderen als predikant een studie gemaakt van de wijze waarop ds. Boot illustraties in zijn prediking gebruikt. Deze scriptie kunt u als PDF downloaden.

06-02-2023: Toegevoegd 2 nieuwe preken: Daniël 3 vs 25 en Openbaring 2 vs 18 - 20.

31-08-2022: Alle Zondagen van de Heidelbergse Catechismus zijn aanwezig behalve Zondag 48 over de bede "Uw Koninkrijk kome". Wie helpt mij aan die Zondag? Laat het me weten via het Contactformulier.

31-08-2022: Toegevoegd 7 nieuwe preken: 1 Koningen 17 vers 4; Mattheüs 21 vers 5; Lukas 22 vers 43; Johannes 15 vers 5B (1989); Handelingen 28 vers 24; 1 Petrus 2 vers 7 - 8 en 2 Petrus 3 vers 10 - 11. Handelingen 8 vers 34 - 35 is vervangen door een versie met een betere geluidskwaliteit.

25-02-2022: Uit de gegevens over het gebruik van de diverse onderdelen van de website blijkt dat de preken van ds. Boot nog steeds in de belangstelling staan. Daaruit komt ook naar voren dat het beluisteren van de preken over de NGB achterblijven bij de overige preken. Dat is jammer want ook die preken zijn inhoudelijk zeer de moeite waard. Mede door de door Boot gekozen opzet, een bijbeltekst in relatie tot het artikel, maakt de stof toegankelijk, overzichtelijk èn actueel. Aanbevolen!! 

30-07-2021: Enkele datums aangevuld en verbeterd. Toegevoegd: Jakobus 4 vers 14M (Nieuwjaarsdag)

07-07-2021: Datum preek Exodus 4 verbeterd. Toegevoegd: Jesaja 42 vers 16 (Wezenzondag).

01-07-2021: Vier preken toegevoegd: Genesis 32 vers 29B; Numeri 20 vers 23 - 28; Klaagliederen 3 vers 57 en Johannes 2 vers 9 - 10. Indien u bandrecorderbanden of cassettebandjes met preken van ds. Boot hebt, waarvan de preken nog niet op de website staan, worden die met belangstelling tegemoet gezien. Er wordt bijvoorbeeld nog gezocht naar een preek over Genesis 19 vers 23 (De zon ging op boven de aarde als Lot te Zoar inkwam.).

22-06-2021: Onbereikbaarheid preek uit Haggaï hersteld.