NIEUW(S)

Vanaf juni 2021 worden hier verbeteringen en uitbreidingen vermeld.

22-06-2021: Onbereikbaarheid preek uit Haggaï hersteld.

01-07-2021: Vier preken toegevoegd: Genesis 32 vers 29B; Numeri 20 vers 23 - 28; Klaagliederen 3 vers 57 en Johannes 2 vers 9 - 10. Indien u bandrecorderbanden of cassettebandjes met preken van ds. Boot hebt, waarvan de preken nog niet op de website staan, worden die met belangstelling tegemoet gezien. Er wordt bijvoorbeeld nog gezocht naar een preek over Genesis 19 vers 23 (De zon ging op boven de aarde als Lot te Zoar inkwam.).

07-07-2021: Datum preek Exodus 4 verbeterd. Toegevoegd: Jesaja 42 vers 16 (Wezenzondag).

30-07-2021: Enkele datums aangevuld en verbeterd. Toegevoegd: Jakobus 4 vers 14M (Nieuwjaarsdag)