HC Zondagen 9-17-- 16 preken

 

HC Zondag 9, V + A 26 | 11-11-1990 | NM Boven-Hardinxveld

God de Vader.

1. Hij is de Vader van Christus;
2. Hij is de Vader van het heelal; van al wat geschapen is;
3. Hij is de Vader van mensen.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 10, V + A 27 – 28 |1980 | NM Boven-Hardinxveld

De voorzienigheid.

1. Wat zij is;
2. Waarover zij gaat;
3. Wat de vrucht is van het geloof in Gods voorzienigheid.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 11, V+ A 29 – 30 | 09-01-1983 | NM Boven-Hardinxveld

De naam van de Zoon van God: Jezus.

1. De naam van de Zoon van God: Jezus;
2. De naam door welke wij moeten zalig worden;
3. De ENIGE naam waardoor wij zalig moeten worden.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 11, V+ A 29 – 30 | 23-12-1990 | NM Boven-Hardinxveld

De naam van de Zoon van God: Jezus.

1. De naam Jezus;
2. De naam waardoor wij moeten zalig worden;
3. De enige Naam waardoor wij moeten zalig worden.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 12, V+ A 31 – 32 | 1980 | NM Boven-Hardinxveld

Christus, de Gezalfde.

1. De naam Christus;
2. Tot welke ambten Christus gezalfd is;
3. De naam christen.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 12, V+ A 31 – 32 | 03-02-1991 | NM Boven-Hardinxveld

Christus, de Gezalfde.

1. De naam Christus;
2. De naam uitgebreider ontvouwd;
3. De naam christen.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 13, V + A 33 – 34 | 1980 | NM Boven-Hardinxveld

Gods Eniggeboren Zoon.

1. Het zoonschap van Christus;
2. Het kindschap van de gelovigen;
3. Het Heere zijn van Christus.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 13, V + A 33 – 34 | 17-02-1991 | NM Boven-Hardinxveld

Gods Eniggeboren Zoon.

1. Gods Zoon;
2. Gods (gelovige) kinderen;
3. Onze Heere.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 14, V + A 35 – 36 | 1974 | NM Nijkerkerveen

De menswording van de Zoon van God.

1. De staten van Christus;
2. De geboorte van Christus;
3. De nuttigheid voor ons.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 14, V + A 35 – 36 | 06-02-1983 | NM Boven-Hardinxveld

De menswording van de Zoon van God.

1. Wat is Hij gebleven?;
2. Wat is Hij geworden?;
3. Hoe is Hij het geworden?;
4. Waartoe is Hij het geworden?.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 14, V + A 35 – 36 | 07-04-1991 | NM Boven-Hardinxveld

De menswording van de Zoon van God.

1. De staten van Christus;
2. De geboorte van Christus;
3. De nuttigheid voor ons.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 15, V + A 37 – 39 | 1980 | NM Boven-Hardinxveld

Het lijden van Christus.

1. Wat het betekent dat Christus geleden heeft;
2. Wat het betekent dat Hij onder Pontius Pilatus geleden heeft;
3. Wat het betekent dat Hij gekruisigd is.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 15, V + A 37 – 39 | 17-03-1991 | NM Boven-Hardinxveld

Het lijden van Christus.

1. Geleden;
2. Waarom onder Pontius Pilatus?;
3. Waarom gekruisigd?.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 16, V + A 40 – 44 | 21-04-1991 | NM Boven-Hardinxveld

De dood en de begrafenis van Christus.

1. Gestorven;
2. Begraven;
3. Nedergedaald ter helle.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 17, V + A 45 | 19-10-1980 NM Boven-Hardinxveld

De opstanding van Christus.

1. De opstanding en onze rechtvaardigmaking;
2. De opstanding en onze heiligmaking;
3. De opstanding en onze heerlijkmaking.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 17, V + A 45 | 05-05-1991 NM Boven-Hardinxveld

De opstanding van Christus.

1. De opstanding van Christus en ons verleden;
2. De opstanding van Christus en ons heden;
3. De opstanding van Christus en onze toekomst.

> Downloaden & Afspelen