HC Zondagen 41-52 16 preken

 

HC Zondag 41, V + A 108 – 109 | 06-05-1979 | NM Boven-Hardinxveld

Het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken.

1. Het zevende gebod en Christus;
2. Het zevende gebod en het huwelijk;
3. Het zevende gebod en het leven.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 42, V+A 110 – 111 | 29-04-1984 | NM Boven-Hardinxveld

Het achtste gebod. Gij zult niet stelen.

1. Wat in dit gebod verondersteld wordt;
2. Wat in dit gebod verboden wordt;
3. Wat in dit gebod geboden wordt.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 43, V+A 112 | 31-01-1982 | NM Boven-Hardinxveld

Het negende gebod. Geen vals getuigenis geven.

1. Dat herinnert ons aan de val in het paradijs;
2. Het gebiedt ons de leugen te haten en 
3. De waarheid lief te hebben.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 44, V + A 113 – 115 | 28-03-1982 | NM Boven-Hardinxveld

Het tiende gebod. Gij zult niet begeren.

1. De wet eist de volmaaktheid;
2. De mens kan die volmaaktheid niet opbrengen;
3. Waarom laat God dan toch die wet prediken?

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 45, V + A 116 – 119 | 15-07-1979 | NM Boven-Hardinxveld

Van het gebed.

1. Dat wij moeten bidden;
2. Hoe wij moet bidden;
3. Wat wij moeten bidden.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 45, V + A 116 – 119 | 06-08-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Van het gebed.

1. De noodzakelijkheid van het gebed;
2. De vereisten voor het gebed.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 46, V + A 120 – 121 | 1979(?) | NM Boven-Hardinxveld*

Aanhef van het Onze Vader: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’.

1. Het adres van het gebed;
2. De onderkant van het gebed;
3. De bovenkant van het gebed.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 46, V + A 120 – 121 | 25-04-1982 | NM Boven-Hardinxveld

Aanhef van het Onze Vader: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’.

1. Het voorwerp of het adres van het gebed;
2. De grond van het gebed;
3. De verwachting van het gebed.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 46, V + A 120 – 121 | 20-08-1989 | NM Boven-Hardinxveld

Aanhef van het Onze Vader: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’.

1. Onze Vader;
2. Die in de hemelen zijt.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 47, V + A 122 | 29-07-1984 | NM Boven-Hardinxveld

De eerste bede van het Onze Vader: ‘Uw Naam worde geheiligd.’

1. In ons hart;
2. In ons woord;
3. In ons leven.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 47, V + A 122 | 24-09-1989 | NM Boven-Hardinxveld

De eerste bede van het Onze Vader: ‘Uw Naam worde geheiligd.’

Gebed om de heiliging van Gods Naam:
1. Met onze gedachten;
2. Met onze woorden;
3. Met onze werken.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 49, V + A 124 | 22-10-1989 | NM Boven-Hardinxveld

De derde bede van het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede,…’

1. Een gebed om wilsverzaking;
2. Een gebed om wilsgehoorzaamheid;
3. Een gebed om ambtsgetrouwheid.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 50, V + A 125 | 16-09-1984 | NM Boven-Hardinxveld

De vierde bede van het Onze Vader. Over het dagelijks brood.

1. De bede om het dagelijkse brood;
2. Tot erkenning van de Schepper;
3. Met afzien van de schepselen.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 51, V + A 126 | 11-07-1982 | NM Boven-Hardinxveld

De vijfde bede van het Onze Vader over de schuldvergeving.

1. Vergeving ontvangen van God;
2. Vergeving schenken aan de mensen;
3. Wat die beide met elkaar te maken hebben.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 52, V + A 127 – 129 | 25-07-1982 | NM Boven-Hardinxveld

De zesde bede van het Onze Vader over de verzoeking.

1. Een bange strijd;
2. Een zekere overwinning;
3. Een vast vertrouwen.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 52, V + A 127 – 129 | 14-10-1984 | NM Boven-Hardinxveld

De zesde bede van het Onze Vader over de verzoeking.

1. De zesde bede;
2. Het besluit van het gebed;
3. Het woordje ‘Amen’.

> Downloaden & Afspelen