HC Zondagen 32-40 15 preken

 

HC Zondag 32, V + A 86 – 87 | 1975 | NM Nijkerkerveen

De noodzakelijkheid van de goede werken.

1. Zij zijn nodig ten opzichte van God;
2. Zij zijn nodig ten opzichte van onszelf;
3. Zij zijn nodig ten opzichte van onze naaste;
4. Zij zijn nodig voor onze eeuwige zaligheid.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 32, V + A 86 – 87 | 13-11-1983 | NM Boven-Hardinxveld

De noodzakelijkheid van de goede werken.

1. Zij zijn nodig ten opzichte van God;
2. Zij zijn nodig ten opzichte van onszelf;
3. Zij zijn nodig ten opzichte van onze naaste;
4. Zij zijn nodig voor onze eeuwige zaligheid.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 32, V + A 86 - 87 | VM Boven-Hardinxveld

De noodzakelijkheid van de goede werken.

1. Met het oog op God;
2. Met het oog op onszelf;
3. Met het oog op onze naaste;
4. Met het oog op onze eeuwige zaligheid.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 33, V + A 88 – 91 | 23-08-1981 | NM Boven-Hardinxveld

De bekering van de mens.

1. De plaats van de bekering;
2. Het wezen van de bekering;
3. De uitgebreidheid van de bekering.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 34, V + A 92 – 95 | 20-09-1981 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

De wet des Heeren.

1. De schenking of oorsprong van de wet;
2. De indeling van de wet;
3. De grondregel van de wet.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 34, V + A 92 – 95 | 08-01-1984 | NM Boven-Hardinxveld

De tien geboden.

1. De tien geboden;
2. De twee tafelen;
3. De ene God.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 35, V + A 96 – 98 | 27-09-1981 | NM Boven-Hardinxveld

Het tweede gebod.

1. Wat in dit gebod verboden wordt;
2. Wat in dit gebod geboden wordt;
3. Welke bedreiging en welke belofte aan dit gebod toegevoegd zijn.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 35, V + A 96 – 98 | 23-08-1992 | NM Boven-Hardinxveld

Het tweede gebod.

1. Wat in dit gebod wordt verboden;
2. Wat in dit gebod wordt geboden;
3. De bijzondere bedreiging en belofte die aan dit gebod zijn toegevoegd.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 36, V + A 99 – 100 | 22-01-1984 | NM Boven-Hardinxveld

Het derde gebod.

1. De name Gods;
2. Wat wordt daaromtrent verboden;
3. Wat wordt daaromtrent geboden.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 37, V + A 101 – 102 | NM Boven-Hardinxveld

De godzalige eed.

1. Is de eed geoorloofd?;
2. Is de eed altijd geoorloofd?;
3. Moeten wij een afgelegde eed altijd houden?;
4. Bij wie moeten we zweren?

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 38, V + A 103 | 18-10-1981 | NM Boven-Hardinxveld

Het vierde gebod.

1. De sabbat en de kerk;
2. De sabbat en de rust;
3. De sabbat en het werk;
4. De geestelijke betekenis van het sabbatsgebod.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 38, V + A 103 | 05-02-1984 | NM Boven-Hardinxveld

Het vierde gebod. De heiliging van de sabbat.

1. De sabbat een gave, een genadegift;
2. De sabbat een roeping;
3. De sabbat als teken.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 39, V + A 104 | 22-04-1979 | NM Boven-Hardinxveld

Het vijfde gebod. Eert uw vader en moeder.

1. Het voorwerp van het gebod;
2. De inhoud van het gebod;
3. De grondslag van het gebod.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 40, V + A 105 – 107 | xx-10-1981 | NM Boven-Hardinxveld

Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan.

1. Wanneer de doodslag wel geoorloofd is;
2. Wat er in dit gebod verboden wordt;
3. Wat er in dit gebod geboden wordt.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 40, V + A 105 – 107 | 19-02-1984 | NM Boven-Hardinxveld

Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan.

1. Of nu alle doodslag zondig is;
2. Wat er in dit gebod verboden wordt;
3. Wat er in dit gebod geboden wordt.

> Downloaden & Afspelen