HC Zondagen 25-31 16 preken

 

HC Zondag 25, V + A 65 – 68 | 1974 | VM Nijkerkerveen

De sacramenten.

1. Het geloof gewerkt;
2. Het geloof versterkt.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 25, V + A 65 – 68 | 03-05-1981 | NM Boven-Hardinxveld

De werkmeester van het geloof en de genademiddelen.

De genademiddelen:
1. Het Woord des Heeren;
2. De sacramenten;
3. Hoe die beide met elkaar overeenstemmen.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 25, V + A 65 – 68 | 07-08-1983 | NM Boven-Hardinxveld

De sacramenten.

De planting en verzorging van het geloof:
1. De taak van het Woord;
2. De taak van de sacramenten;
3. Hoe Woord en sacramenten volkomen met elkaar overeenstemmen.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 25, V + A 65 – 68 | 09-02-1992 | NM Boven-Hardinxveld

De sacramenten.

1. Het geloof gewerkt;
2. Het geloof versterkt.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 26, V + A 69 – 71 | 10-11-1974 | NM Nijkerkerveen

De Heilige Doop (1).

1. Het teken;
2. De betekende zaak;
3. Het schriftbewijs.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 26, V + A 69 – 71 | 14-08-1983 | NM Boven-Hardinxveld

De Heilige Doop (1).

1. De instelling of inzetting van de Heilige Doop;
2. De bediening van de Heilige Doop;
3. De betekenis van de Heilige Doop.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 26, V + A 69 – 71 | 23-02-1992 | NM Boven-Hardinxveld*

De Heilige Doop (1).

1. Het uitwendige van de Heilige Doop;
2. Het inwendige van de Heilige Doop;
3. Het getuigenis van de Bijbel over de Heilige Doop.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 27, V + A 72 – 74 | 24-05-1981 | NM Boven-Hardinxveld

De Heilige Doop (2).

1. Hoe het sacrament van de Heilige Doop wordt overschat;
2. Hoe het sacrament van de Heilige Doop wordt onderschat.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 27, V + A 72 – 74 | 03-05-1992 | NM Boven-Hardinxveld

De Heilige Doop (2).

Waarschuwing voor het:
1. Overschatten van de Heilige Doop;
2. Onderschatten van de Heilige Doop.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 28 V + A 75 – 77 | NM Boven-Hardinxveld

Van het Heilig Avondmaal.

1. Het Heilig Avondmaal is naar het Woord van God;
2. Het Heilig Avondmaal is naar de liefde van Christus;
3. Het Heilig Avondmaal is naar de behoefte van Gods Zoon.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 29, V + A 78 – 79 | 29-12-1974 | NM Nijkerkerveen

De gemeenschap met Jezus Christus aan het Heilig Avondmaal.

1. Een dwaling die wordt afgewezen;
2. De waarheid die naar voren wordt gebracht

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 29, V + A 78 – 79 | 22-10-1978 | NM Boven-Hardinxveld

De gemeenschap met Jezus Christus aan het Heilig Avondmaal.

1. Een dwaling die wordt afgewezen;
2. De waarheid die naar voren wordt gebracht.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 29, V + A 78 – 79 | 12-07-1981 | NM Boven-Hardinxveld

De gemeenschap met Jezus Christus aan het Heilig Avondmaal.

1. Die is niet lichamelijk (78);
2. maar geestelijk (79).

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 30, V + A 80 – 82 | 19-11-1978 | NM Boven-Hardinxveld

Van het Heilig Avondmaal.

1. De ontluistering van het Heilig Avondmaal;
2. Het rechte gebruik van het Heilig Avondmaal;
3. De heilighouding van het Heilig Avondmaal.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 31, V + A 83 – 85 | 07-01-1979 | NM Boven-Hardinxveld

De sleutels van het hemelrijk.

1. Wie zijn de wachters over het huis van Israël?;
2. Hun waken door de bediening van het Woord;
3. Hun waken door de uitoefening van de christelijke tucht.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 31, V + A 83 – 85 | 30-10-1983 | NM Boven-Hardinxveld

De sleutels van het hemelrijk.

1. De wachters van het huis van Israël;
2. Hoe zij de wacht houden door het Woord;
3. Hoe zij de wacht houden door de daad.

> Downloaden & Afspelen