HC Zondagen 18-24 17 preken

 

HC Zondag 18, V + A 46 - 49 | 02-06-1991 | NM Boven-Hardinxveld

De hemelvaart van Christus.

1. Het feit van de hemelvaart van Christus;
2. Hoe dit te rijmen is met de belofte dat Hij altijd bij ons blijft;
3. Het nut van de hemelvaart van Christus.

> Downloaden & Afspelen


HC Zo
ndag 19, V + A 50 – 52 | 26-05-1974 | NM Nijkerkerveen

Christus in de hemel.

1. De heerlijkheid van Christus in het zitten aan Gods rechterhand;
2. De vrucht van dat zitten aan Gods rechterhand;
3. De wederkomst van Christus ten oordeel.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 19, V + A 50 – 52 | 16-11-1980 | NM Boven-Hardinxveld

Christus in de hemel.

1. Christus’ zitten aan Gods rechterhand;
2. De nuttigheid daarvan;
3. Christus’ wederkomst om te oordelen de levenden en de doden.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 19, V + A 50 – 52 | 01-05-1983 | NM Boven-Hardinxveld

Christus in de hemel.

1. Christus regeert;
2. Christus zegent;
3. Christus vertroost.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 19, V + A 50 – 52 | 07-07-1991 | NM Boven-Hardinxveld

Christus in de hemel.

1. De heerlijkheid van Christus in het zitten aan Gods rechterhand;
2. De vrucht van dat zitten aan Gods rechterhand;
3. De wederkomst van Christus ten oordeel.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 20, V + A 53 | 11-01-1981 | NM Boven-Hardinxveld

De Heilige Geest.

1. De Heilige Geest als persoon;
2. De Heilige Geest als gave;
3. De Heilige Geest als gever.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 20, V + A 53 | 08-05-1983 | NM Boven-Hardinxveld

De Heilige Geest.

1. Zijn persoon;
2. Zijn werk;
3. Zijn troost.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 20, V + A 53 | 21-07-1991 | NM Boven-Hardinxveld

De Heilige Geest.

1. De persoon van de Heilige Geest;
2. De verzegeling door de Heilige Geest;
3. Het werk van de Heilige Geest.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 21, V + A 54 – 56 | 18-01-1981 | NM Boven-Hardinxveld

De kerk.

1. De kerk;
2. De gemeenschap der heiligen;
3. De vergeving der zonden.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 21, V + A 54 – 56 | 22-09-1991 | NM Boven-Hardinxveld

De kerk.

1. De kerk;
2. De gemeenschap der heiligen;
3. De vergeving der zonden.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 22, V + A 57 – 58 | 20-10-1991 | NM Boven-Hardinxveld

De opstanding.

1. De bestemming van onze ziel;
2. De bestemming van ons lichaam;
3. Het eeuwige leven.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 23, V + A 59 – 61 | 05-04-1981 | NM Boven-Hardinxveld

De rechtvaardigmaking.

1. Rechtvaardig voor God;
2. Dat wordt toegerekend door God;
3. Dat wordt toegeëigend door de gelovige.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 23, V + A 59 – 61 | 29-06-1983 | NM Boven-Hardinxveld

De rechtvaardigmaking.

1. De bate van het geloof;
2. Hoe zij verkregen wordt;
3. Hoe zij niet verkregen wordt.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 23, V + A 59 – 61 | 03-11-1991 | NM Boven-Hardinxveld

De rechtvaardigmaking.

1. De baat van het geloof;
2. Hoe wordt zij verkregen?;
3. De rol die het geloof hierbij speelt.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 24, V + A 62 – 64 | 22-09-1974 | NM Nijkerkerveen

De goede werken.

1. Zijn onverdienstelijk;
2. Worden wel beloond;
3. Zijn vanzelfsprekend.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 24, V + A 62 – 64 | 1983 | NM Boven-Hardinxveld

De goede werken.

1. De onverdienstelijkheid van de goede werken;
2. De beloning van de goede werken;
3. De vanzelfsprekendheid van de goede werken.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 24, V + A 62 – 64 | 12-01-1992 | NM Boven-Hardinxveld

De goede werken.

1. Zijn onverdienstelijk;
2. Worden wel beloond;
3. Zijn vanzelfsprekend.

> Downloaden & Afspelen