HC Zondagen 1-8 17 preken

 

HC Zondag 1, V + A 1 – 2 | 03-02-1980 | NM Boven-Hardinxveld

De enige troost.

1. De enige troost;
2. De drieenige God;
3. De drie stukken.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 1, V + A 1 – 2 | 21-01-1990 | NM Boven-Hardinxveld

De enige troost.

1. De enige troost;
2. Bestaande in het eigendom te zijn van de Drieënige God;
3. Gekend in de weg van de drie stukken.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 2, V + A 3 – 5 | 17-02-1980 | NM Boven-Hardinxveld

Van de ellende.

1. De kennis van de ellende;
2. De eis van de wet;
3. Onszelf getoetst aan de eis van de wet.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 2, V+A 3 – 5 | 18-02-1990 | NM Boven-Hardinxveld

Van de ellende.

1. De kennis van de ellende;
2. De eis van Gods wet;
3. Onszelf getoetst aan de eis van Gods wet.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 3, V + A 6 – 8 | 1980 | NM Boven-Hardinxveld

De oorsprong van onze ellende.

1. Dat ligt niet aan God;
2. Dat ligt wel aan de mens;
3. Onze ellende kan alleen door wedergeboorte worden verholpen.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 3, V + A 6 – 8 | 01-04-1990 | NM Boven-Hardinxveld

De oorzaak van onze ellende.

1. Ligt niet aan de goede schepping;
2. Ligt aan onze ongelukkige val;
3. Die is bijna hopeloos.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 4, V + A 9 – 11 |04-05-1980 | NM Boven-Hardinxveld

Over het recht van God.

Drie uitvluchten van een mens om aan een rechtvaardig oordeel te ontkomen:
1. Een beroep op Gods rechtvaardigheid;
2. Een beroep op Gods wil;
3. Een beroep op Gods barmhartigheid.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 4, V + A 9 – 11 | 12-09-1982 | NM Boven-Hardinxveld

Over het recht van God.

Drie uitvluchten van een mens die niet wil buigen onder de eisen van het strenge recht van God:
1. Weigert te buigen met beroep op Gods rechtvaardigheid;
2. Weigert te buigen met beroep op Gods wil;
3. Weigert te buigen met beroep op Gods barmhartigheid.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 4, V + A 9 – 11 | 13-05-1990 | NM Boven-Hardinxveld

Over het recht van God.

Drie bedenkingen tegen de leer van de algehele ellende van de mens:
1. God is toch wel rechtvaardig zeker?;
2. God zou het toch wel door de vingers kunnen zien?;
3. God is toch barmhartig?.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 5, V + A 12 – 15 | 18-05-1980 | NM Boven-Hardinxveld

De vraag naar het ontgaan van de straf.

1. Wat houdt die vraag in?;
2. Het antwoord dat daarop gegeven wordt.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 5, V + A 12 – 15 | 10-10-1982 | NM Boven-Hardinxveld

De vraag naar het ontgaan van de straf.

1. Een ellendig mens die roept om verlossing;
2. Het antwoord dat die roeper krijgt, namelijk dat alleen verlossing mogelijk is als voldaan wordt aan Gods recht;
3. Dat dat alleen mogelijk is door af te zien van onszelf;
4. Dat dat alleen te zoeken is in onze Middelaar en Verlosser.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 5, V + A 12 – 15 | 05-08-1990 | NM Boven-Hardinxveld

De vraag naar het ontgaan van de straf.

1. Een noodkreet geslaakt;
2. Een antwoord op de noodkreet gegeven.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 6, V + A 16 – 19 | 19-08-1990 | NM Boven-Hardinxveld

Van de Middelaar.

1. Waarachtig en rechtvaardig mens;
2. Waarachtig God;
3. Niemand anders dan onze Heere Jezus Christus;
4. Wij weten dat uit het Woord van God.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 7, V + A 20 – 22 | 29-06-1980 | NM Boven=Hardinxveld

Het leger van Christus dat de wereld overwint.

1. De manschappen van dat leger;
2. De kracht van dat leger;
3. Het vaandel van dat leger.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 7, V + A 20 – 22 | 07-11-1982 | NM Boven-Hardinxveld

Het zaligmakende of ware geloof.

1. De noodzakelijkheid of onmisbaarheid van dat geloof;
2. Het wezen van dat geloof;
3. Het voorwerp van dat geloof.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 7, V + A 20 – 22 | 14-10-1990 | NM Boven-Hardinxveld

Het zaligmakende of ware geloof.

1. De noodzaak van dat geloof;
2. Het wezen van dat geloof;
3. De inhoud van dat geloof.

> Downloaden & Afspelen


HC Zondag 8, V + A 24 – 25 | 14-11-1982| NM Boven-Hardinxveld

De heilige Drieëenheid.

1. Een onbegrijpelijke verborgenheid, een mysterie;
2. Verdedigen tegen verkeerde Godsbeschouwingen;
3. Gekend uit Gods werken;
4. Gekend uit Gods Woord.

> Downloaden & Afspelen