Filippenzen 3 preken

 

Filippenzen 2 vers 12B en 13 | VM Boven-Hardinxveld

Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.

Heilige beeldhouwkunst:
1. De zaak die gewerkt moet worden;
2. Het model waarnaar gewerkt moet worden;
3. De geest waarin gewerkt moet worden.

> Downloaden & Afspelen


Filippenzen 3 vers 10A | 26-03-1978 Pasen en Belijdenisdienst | VM Nijkerkerveen

Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding.

De kracht van Christus’ opstanding is:
1. Een bewezen kracht;
2. Een rechtvaardigende kracht;
3. Een levendmakende kracht;
4. Een vertroostende kracht.

> Downloaden & Afspelen


Filippenzen 3 vers 10A | 12-04-1982 2e Paasdag | VM Boven-Hardinxveld

Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding.

De kracht van Christus’ opstanding is:
1. Een bewezen kracht;
2. Een rechtvaardigende kracht;
3. Een levendmakende kracht;
4. Een vertroostende kracht.

> Downloaden & Afspelen