Efeze 2 preken

 

Efeze 3 vers 16 – 19 | 19-09-1982 Voorbereiding Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

De kennis van de maat van de liefde van Christus:
1. Voorbereidend onderwijs om tot die kennis te komen;
2. De kennis van die maat zelf;
3. Wat de vrucht daarvan is.

> Downloaden & Afspelen


Efeze 4 vers 10 | 15-05-1980 Hemelvaartsdag | VM Boven-Hardinxveld

Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.

1. Het feit van de hemelvaart van Christus;
2. De triomf van de hemelvaart van Christus;
3. De vrucht van de hemelvaart van Christus.

> Downloaden & Afspelen