Deuteronomium 5 preken

 

Deuteronomium 11 vers 12 | 01-01-1982 Nieuwjaarsdag | VM Boven-Hardinxveld

Een land, dat de HEERE, uw God, bezorgt; de ogen van de HEERE, uw God, zijn gedurig daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar.

De ogen van de HEERE:
1. Wat zien die ogen?;
2. Wat zijn die ogen?;
3. Hoe lang zien die ogen?

> Downloaden & Afspelen


Deuteronomium 18 vers 15 | 06-12-1981 2e advent | VM Boven-Hardinxveld

Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen.

1. De noodzakelijkheid van de Middelaar;
2. De persoon van de Middelaar;
3. Het gezag van de Middelaar.

> Downloaden & Afspelen


Deuteronomium 22 vers 8 | 23-06-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Wanneer gij een nieuw huis zult bouwen, zo zult gij op uw dak een leuning maken; opdat gij geen bloedschuld op uw huis legt, wanneer iemand, vallende, daarvan afviel.

1. God past er op dat Zijn kinderen geen val maken;
2. Past u op dat u zelf geen val maakt;
3. Past u op dat uw kinderen geen val maken.

> Downloaden & Afspelen


Deuteronomium 33 vers 16M | 21-04-1985 | VM Boven-Hardinxveld

Van de goedgunstigheid Desgenen, Die in het braambos woonde, kome de zegening op het hoofd van Jozef.

1. De goedgunstigheid;
2. Desgenen, Die in het braambos woonde;
3. Kome op het hoofd van Jozef.

> Downloaden & Afspelen


Deuteronomium 34 vers 5 | 10-12-1978 | NM Boven-Hardinxveld

Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des HEEREN mond.

De dood van Mozes:
1. De dood van Mozes en Gods rechtvaardigheid;
2. De dood van Mozes en Gods wijsheid;
3. De dood van Mozes en Gods goedheid of genade.

> Downloaden & Afspelen