2 Timotheüs 2 preken

 

2 Timotheüs 2 vers 20 – 21 | 24-01-1982 | VM Boven-Hardinxvel

Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.

1. Een groot huis;
2. Met vaten ter onere en
3. Met vaten ter ere.

> Downloaden & Afspelen


2 Timotheüs 4 vers 16 – 17A | 25-08-1985 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij (=Paulus) geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worde hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd.

De apostel Paulus bekrachtigd tot:
1. Kloekmoedigheid;
2. Zachtmoedigheid;
3. Ootmoedigheid.

> Downloaden & Afspelen