1 Korinthe 5 preken

 

1 Korinthe 3 vers 9 | 12-03-1986 Biddag en bevestiging ds. Roseboom | Boven-Hardinxveld

Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.

1. De akker;
2. De arbeiders;
3. De Landman.

> Downloaden & Afspelen


1 Korinthe 3 vers 21 – 23 | 09-08-1987 | VM Boven-Hardinxveld

Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Céfas, hetzij de wereld, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods.

Des christens groot interest (= belang, aandeel, bezit):
1. Waar het uit bestaat;
2. Hoe het verzekerd is;
3. Welke plicht legt het ons op?

> Downloaden & Afspelen


1 Korinthe 5 vers 7B | 05-03-1989 Bediening Heilig Avondmaal | VM Boven-Hardinxveld

Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.

Kortere prediking Heilig Avondmaal; geen punten.

> Downloaden & Afspelen


1 Korinthe 6 vers 20 | 21-09-1986 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

1. Gekocht;
2. Dúúr gekocht;
3. Verheerlijkt dan God.

> Downloaden & Afspelen


1 Korinthe 15 vers 13 – 19 | 31-03-1986 | VM Boven-Hardinxveld

En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

Het verband van de opstanding van Christus en
1. onze opstanding;
2. onze prediking;
3. ons geloof;
4. onze zonde;
5. onze zaligheid;
6. ons levensgeluk.

> Downloaden & Afspelen