1 en 2 Kronieken 3 preken

 

1 Kronieken 13 vers 12 | 19-10-1986 | NM Boven-Hardinxveld

En David vreesde den HEERE te dien dage, zeggende: Hoe zal ik de ark Gods tot mij brengen?

1. Davids grote fout;
2. Davids grote vrees;
3. Davids grote blijdschap.

> Downloaden & Afspelen

 

2 Kronieken 12 vers 14 | 21-08-1983 | VM Boven-Hardinxveld

En hij (=Rehabeam) deed dat kwaad was, dewijl hij zijn hart niet richtte, om den HEERE te zoeken.

1. Een slechte opvoeding behoeft geen verhindering te zijn in het zoeken van de Heere;
2. Een goede opvoeding is geen garantie om de Heere te zoeken;
3. Wat is er voor nodig om de Heere te zoeken?

> Downloaden & Afspelen

 

2 Kronieken 34 vers 27 | 11-09-1988 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld**

Omdat uw hart week geworden is, en gij u voor het aangezicht Gods vernederd hebt, als gij Zijn woorden hoordet tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en hebt u vernederd voor Mijn aangezicht, en uw klederen gescheurd, en geweend voor Mijn aangezicht, zo heb Ik u ook verhoord, spreekt de HEERE.

1. De Gode welbehaaglijke daad van Josia;
2. Deze daad is een voorbeeld voor ons;
3. Deze daad heeft bemoedigende resultaten voortgebracht.

> Downloaden & Afspelen