Zacharia 1 preek

 

Zacharia 12 vers 10 | 02-03-1980 | VM Boven-Hardinxveld

Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

De rouwklacht over de doorstokene:
1. Wordt geslaakt door Israël;
2. Wordt geslaakt door Gods Kerk;
3. Moet door ons persoonlijk worden geslaakt.

> Downloaden & Afspelen