Romeinen 9 preken

 

Romeinen 1 vers 15 | 10-06-1979 | VM Boven-Hardinxveld

Alzo hetgeen in mij (=Paulus) is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

De volvaardigheid van Paulus om het Evangelie te verkondigen:
1. Wat die volvaardigheid inhoudt;
2. Waar die volvaardigheid vandaan komt;
3. Wat die volvaardigheid tot gevolg heeft.

> Downloaden & Afspelen


Romeinen 3 vers 3 – 4 | 25-11-1979 | VM Boven-Hardinxveld

Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.

1. Een droevige herinnering;
2. Een verkeerde conclusie;
3. Een verontwaardigd antwoord.

> Downloaden & Afspelen


Romeinen 4 vers 20 | 17-12-1978 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

En hij (=Abraham) heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer.

1. Abraham heeft de belofte geloofd;
2. Hij heeft niet getwijfeld;
3. Hij is gesterkt in het geloof.

> Downloaden & Afspelen


Romeinen 5 vers 5 | 26-05-1991 | VM Boven-Hardinxveld

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

1. De hoop beschaamt niet;
2. De reden daarvan;
3. Het gevolg daarvan.

> Downloaden & Afspelen 


Romeinen 5 vers 10 | 27-03-1988 Belijdenisdienst | VM Boven-Hardinxveld

Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

1. Verzoend door de dood van Christus;
2. behouden door het leven van Christus;
3. en dat veel meer.

> Downloaden & Afspelen 


Romeinen 8 vers 15 – 16 | 26-05-1980 2e Pinksterdag | VM Boven-Hardinxveld

Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

1. Een Geest der dienstbaarheid;
2. Een Geest der aanneming tot kinderen;
3. Een Geest des gebeds;
4. Een Geest der getuigenis.

> Downloaden & Afspelen

 


Romeinen 9 vers 13 | 28-08-1977 | VM Nijkerkerveen

Gelijk geschreven is: Jakob heb ik liefgehad, en Ezau heb ik gehaat.

1. Het feit dat uitgesproken wordt;
2. Waarom Jakob liefgehad?;
3. Waarom Ezau gehaat?

> Downloaden & Afspelen


Romeinen 9 vers 13 | 12-10-1980 | NM Boven-Hardinxveld

Gelijk geschreven is: Jakob heb ik liefgehad, en Ezau heb ik gehaat.

1. Het feit dat uitgesproken wordt;
2. Waarom Jakob liefgehad?;
3. Waarom Ezau gehaat?

> Downloaden & Afspelen


Romeinen 15 vers 13 | 05-01-1986 Bevestiging ambtsdragers | VM Boven-Hardinxveld

De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

Ledige mensen vervult Hij:
1. Wie vervult?;
2. Waarmee vervult Hij?;
3. Waartoe vervult Hij?

> Downloaden & Afspelen