Micha 2 preken

 

Micha 5 vers 1 | 28-11-1982 | VM Boven-Hardinxveld

En gij, Bethlehem Efratha zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Het zenden van de Heere Jezus:
1. Door wie werd Hij gezonden?;
2. Waar naar toe werd Hij gezonden?;
2. Waarom werd Hij gezonden?;
4. Werd Hij soms al eerder gezonden?

> Downloaden & Afspelen


Micha 5 vers 1 | 24-12-1989  | VM Boven-Hardinxveld

En gij, Bethlehem Efratha zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

De Messias:
1. Zijn uitgang;
2. Zijn geboorteplaats;
3. Zijn werk.

> Downloaden & Afspelen