2 Petrus 3 preken

 

2 Petrus 1 vers 10 en 11 | 29-01-1984 | VM Boven-Hardinxveld

Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

1. Twee fundamentele zaken in onze godsdienst: roeping en verkiezing;
2. Benaarstigen om die vast te maken;
3. De reden waarom wij dat moeten.

> Downloaden & Afspelen 

 

2 Petrus 3 vers 10 en 11 | 26-11-1989 Laatste zondag van het kerkelijk jaar| VM Boven-Hardinxveld

Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

1. Het vergaan van de wereld;
2. Dat is aannemelijk;
3. Dat heeft praktische consequenties.

> Downloaden & Afspelen 


2 Petrus 3 vers 18A | 04-04-1982 Belijdenisdienst | VM Boven-Hardinxveld

Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

Een opwekking tot geestelijke wasdom:
1. In de genade;
2. In de kennis van onze Heere Jezus Christus.

> Downloaden & Afspelen