2 Korinthe 3 preken

 

2 Korinthe 5 vers 7 | 05-03-1989 Dankzegging Heilig Avondmaal | NM Boven-Hardinxveld

Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.

1. Het wandelen;
2. Twee beginselen: geloof en aanschouwen;
3. Waarschuwing vanuit deze tekst.

> Downloaden & Afspelen


2 Korinthe 12 vers 7 – 9 | 08-11-1987 | VM Boven-Hardinxveld

En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

1. Het gebed in zwakheid;
2. De kracht in zwakheid;
3. De roem in zwakheid.

> Downloaden & Afspelen


2 Korinthe 12 vers 11B | 1980 | VM Boven-Hardinxveld

Hoewel ik niets ben.

1. Niets in de achting van andere mensen;
2. Niets in eigen achting.

> Downloaden & Afspelen