1 Timotheüs 3 preken

 

1 Timotheüs 3 vers 16 | 18-09-1988 | VM Boven-Hardinxveld

En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Een grote boom met 6 takken:
1. Geopenbaard;
2. Gerechtvaardigd;
3. Gezien;
4. Gepredikt;
5. Geloofd;
6. Opgenomen.

> Downloaden & Afspelen


1 Timotheüs 4 vers 8 | 31-10-1982 | VM Boven-Hardinxveld

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

1. Rechte waardering van het tijdelijke leven in het algemeen;
2. De belofte van het tegenwoordige leven;
3. De belofte van het toekomende leven.

> Downloaden & Afspelen


1 Timotheüs 6 vers 6 – 10 | 02-11-1983 Dankdag | Boven-Hardinxveld

Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.

1. Rijk willen worden;
2. Rijk zijn en de tegenstelling daartussen.

> Downloaden & Afspelen