1 Petrus 4 preken

 

1 Petrus 1 vers 12B | 24-01-1979 | VM Boven-Hardinxveld

In welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

1. De engelen stellen een actief belang in het Evangelie;
2. De engelen zijn vlijtige studenten van het Evangelie.

> Downloaden & Afspelen 


1 Petrus 1 vers 13 | 01-01-1986 Nieuwjaarsdag | VM Boven-Hardinxveld

Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Een ‘nieuwjaarswens’ van Petrus:
1. Meer genade;
2. Meer hoop;
3. Meer bereidvaardigheid.

> Downloaden & Afspelen 


1 Petrus 2 vers 7 - 8 | 13-04-1986 | VM Boven-Hardinxveld

U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.

1. De Steen;
2. De bouwlieden.

> Downloaden & Afspelen 


1 Petrus 3 vers 22 | 16-05-1985 Hemelvaartsdag | VM Boven-Hardinxveld 

Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

1. Christus is in de hemel;
2. Christus is aan de rechterhand Gods;
3. Christus is boven alle machten.

> Downloaden & Afspelen