1 Koningen 3 preken

 

1 Koningen 14 vers 6 | 17-10-1982 | NM Boven-Hardinxveld

En het geschiedde, als Ahia het geruis harer voeten hoorde, toen zij ter deur inkwam, dat hij zeide: Kom in, gij huisvrouw van Jerobeam! Waarom stelt gij u dus vreemd aan? Want ik ben tot u gezonden met een harde boodschap.

1. Een gelegenheidshoorder(es);
2. Een nutteloze vermomming;
3. Een harde boodschap.

> Downloaden & Afspelen

 

1 Koningen 17 vers 4 | 14-03-1984 Biddag | NM Boven-Hardinxveld

En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen.

1. Het doel van God;
2. De middelen die Hij daarbij kan gebruiken;
3. Het doel heiligt niet altijd de middelen.

> Downloaden & Afspelen


1 Koningen 20 vers 31 – 32 | 13-06-1982 | VM Boven-Hardinxveld

Toen zeiden de knechten tot hem: Zie toch, wij hebben gehoord, dat de koningen van het huis Israëls goedertierene koningen zijn; laat ons toch zakken om onze lenden leggen, en koorden om onze hoofden, en uitgaan tot den koning van Israël; mogelijk zal hij uw ziel in het leven behouden. Toen gordden zij zakken om hun lenden, en koorden om hun hoofden, en kwamen tot den koning van Israël, en zeiden: Uw knecht Benhadad zegt: Laat toch mijn ziel leven. En hij zeide: Leeft hij dan nog? Hij is mijn broeder.

1. Een goedertieren Koning;
2. Een gevallen, ellendige koning;
2. Wat gebeurt er als die twee elkaar in de rechte weg ontmoeten?

> Downloaden & Afspelen