1 en 2 Kronieken 2 preken

 

1 Kronieken 13 vers 12 | 19-10-1986 | NM Boven-Hardinxveld

En David vreesde den HEERE te dien dage, zeggende: Hoe zal ik de ark Gods tot mij brengen?

1. Davids grote fout;
2. Davids grote vrees;
3. Davids grote blijdschap.

> Downloaden & Afspelen

 

2 Kronieken 12 vers 14 | 21-08-1983 | VM Boven-Hardinxveld

En hij (=Rehabeam) deed dat kwaad was, dewijl hij zijn hart niet richtte, om den HEERE te zoeken.

1. Een slechte opvoeding behoeft geen verhindering te zijn in het zoeken van de Heere;
2. Een goede opvoeding is geen garantie om de Heere te zoeken;
3. Wat is er voor nodig om de Heere te zoeken?

> Downloaden & Afspelen